Gmina Perzów

Nowe przystanki autobusowe w Trębaczowie.

W kwietniu Gmina Perzów zakończyła modernizację przystanków autobusowych w miejscowości Trębaczów. W ramach prac rozebrano dwie stare wiaty przystankowe o konstrukcji betonowej i zadaszeniu z płyt eternitowych, których stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu podróżujących. W ich miejscu wykonano nowe utwardzenia  terenu z kostki betonowej oraz wykonano montaż dwóch nowych prefabrykowanych przystanków o konstrukcji stalowej i wypełnieniu ścian z poliwęglanu litego. Zadanie sfinansowano ze środków własnych.