Gmina Perzów

Podpisano umowę na modernizację sieci wodociągowej w Perzowie

11 kwietnia 2024 Gmina Perzów podpisała umowę na realizację robót dla zadania pn.: ,,Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Perzów”. Wykonawca – firma Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych HYDROPEX sp. z o.o. sp.k. ze Złotowa podjęła się przebudowy istniejącej sieci wodociągowej o łącznej długości ponad 5,7km na terenie miejscowości Perzów oraz fragmentu sieci w Domasłowie. Nowa infrastruktura wodna pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody pitnej dla mieszkańców oraz właściwej ochrony przeciwpożarowej na kolejne lata. Planowany termin zakończenia prac to koniec roku 2024. Wartość zawartej umowy to 4.300.000,00 zł., z czego 4.085.000,00 zł. stanowią środki uzyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.