Gmina Perzów

Trwa modernizacja oczyszczalni ścieków w Perzowie

W Perzowie trwają prace na oczyszczalni ścieków mają ce na celu  zmodernizowanie części mechaniczno – biologicznej oczyszczalni i systemu napowietrzania, co pomoże zagwarantować utrzymanie wymaganych parametrów i wydajności oczyszczani dla ścieków pochodzących z terenu Gminy Perzów. Zadanie realizowane jest dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.749.689,44 zł.