Gmina Perzów

Będzie remont drogi przez Perzów

W dniu 29 lutego 2024 roku w sali widowiskowej budynku GOK w Perzowie odbyło się oficjalne podpisanie umowy o roboty budowlane dla rozbudowy drogi powiatowej nr 5716P w Perzowie pomiędzy Starostwem Powiatowym w Kępnie reprezentowanym przez Starostę Kępińskiego Roberta Kieruzala, Wicestarostę Alicję Śniegocką oraz Skarbnika Marcina Trojaka  a Wykonawcą – firmą Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. , w obecności Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa Jerzego Dobrzyńskiego, Pani Wójt Gminy Perzów Danuty Froń, Pani Skarbnik Edyty Kieruzal, Pani Sołtys wsi Perzów Anny Mańczak. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę istniejącej drogi powiatowej na odcinku od torów kolejowych w stronę wsi Domasłów wraz z rozbudową o chodnik, ścieżkę rowerową i oświetlenie przejść dla pieszych. Ta ważna dla mieszkańców Perzowa inwestycja o wartości ponad 17mln złotych zostanie zrealizowana w ciągu 17 miesięcy. Zadanie finansowane ze środków budżetu Powiatu Kępińskiego ze wsparciem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.