Gmina Perzów

Zakończono remont dachu na budynku DDS w Domasłowie

W dniu 27 lutego 2024 roku odbył się odbiór końcowy inwestycji pn.: „Remont dachu w budynku komunalnym nr 1 w Domasłowie”, w ramach której wymieniono istniejące  pokrycie dachowe z dachówki karpiówki na budynku dziś mieszczącym Dom i Klub Seniora, a w którym przed laty funkcjonowała miejscowa szkoła. Ocieplono strop nad najwyższą kondygnacją, zabezpieczono elementy konstrukcyjne więźby oraz wymieniono orynnowanie. Dzięki wykonanym pracom poprawił się znacząco stan techniczny oraz zachowano trwałość tego pięknego zabytkowego budynku na kolejne lata. Wykonawca prac Michał Grygiel – Firma Ogólnobudowlana z Ujazdowa,  gmina Włoszakowice, wykonał zadanie za wynagrodzenie w wysokości 329.368,15 zł, przy czym znacząca część tj. 322.780,78 zł została dofinansowana z środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.