Gmina Perzów

Monthly Archive: styczeń 2024

Trwa remont dachu na budynku komunalnym w Domasłowie

Z początkiem nowego roku rozpoczęto prace związane z wymianą pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Domasłowie, w którym mieści się m. in. Dzienny Dom Seniora. W zakres inwestycji wchodzi również wykonanie ocieplenia stropu nad najwyższą kondygnacją. Wykonawcą zadania jest Firma…
Read more

LVII SESJA RADY GMINY PERZÓW

W dniu 29 stycznia 2024 r. odbyła się LVII Sesja Rady Gminy Perzów. Po wysłuchaniu sprawozdań Wójta Gminy Perzów i Przewodniczącego Rady Gminy Perzów z działalności w okresie międzysesyjnym radni podjęli uchwały przewidziane w porządku obrad. Ustalono szczegółowe warunki przyznawania…
Read more

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Za nami 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który został poświęcony zakupowi sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Także mieszkańcy Gminy Perzów dołożyli swoją cegiełkę na ten szczytny cel. Wolontariusze…
Read more