Gmina Perzów

Złote Gody w Gminie Perzów

W dniu 09 listopada 2023 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” małżeństwom z terenu naszej gminy. Złote gody obchodziły pary, które przeżyły ze sobą 50 lat. Ten piękny jubileusz był przesłanką do przygotowania przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Perzowie wniosków o nadanie parom tych wyjątkowych odznaczeń państwowych.  Medal ten przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i jest wręczany od prawie 60 lat.

Na jego awersie, w środku, na okrągłej tarczy umieszczone są dwie srebrzone oksydowane róże. Kwiat róży bowiem jest symbolem prawdziwej, nieskończonej  miłości, ale jednocześnie smutku i cierpienia poprzez jej ciernie. Jest uhonorowaniem za wiele dni dobrych, szczęśliwych, ale i dni trudnych, bo i one wpisane są w dzieje losu człowieka.

Podczas uroczystości medale w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyła  Wójt Gminy Danuta Froń w towarzystwie Przewodniczącego Rady Gminy Perzów Przemysława Łytki, Sekretarz Gminy Weroniki Urbańskiej, Kierownika USC Anny Gruchot, Z-cy kierownika USC Kingi Slotty.  W uroczystości uczestniczyli także proboszczowie  parafii Słupia pod Bralinem  – ks. Marcin Nowicki oraz parafii Trębaczów- ks. Józef Lipiński

Jubilatom składano życzenia długich lat życia w dobrym zdrowiu, pogody ducha, optymizmu  i serdecznej opieki osób najbliższych. Oprócz medali zostały także wręczone pamiątkowe dyplomy, upominki oraz kwiaty. Wyjątkowe chwile uwieczniono na fotografii.

Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni do stołu, gdzie przy  poczęstunku  wspominając dobre chwile małżeństwa, miło spędzili czas.  Wzniesiono także toast za zdrowie Jubilatów. Uroczystość uświetniły swoim występem dzieci z perzowskiego przedszkola oraz zespół „Perzowianie”, który przygotował dla naszych Jubilatów wyjątkowy na tą okazję repertuar.

Listy gratulacyjne otrzymały następujące pary:

  • Maria i Wincenty Bagińscy
  • Lucyna i Zenon Grzegorkowie
  • Maria i Władysław Karwaccy
  • Maria i Tadeusz Kucharkowie
  • Krystyna i Stanisław Kullowie
  • Maria i Stanisław Pankowie
  • Maria i Stanisław Pietrzykowscy