Gmina Perzów

INWESTYCJE W GMINIE PERZÓW

Na terenie Gminy Perzów trwa szereg inwestycji budowlanych mających szczególne znaczenie dla poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców.

Wśród licznych projektów realizujemy:

– modernizację stacji uzdatniania wody w Trębaczowie, w ramach której powstaje budynek garażowo – magazynowy, zbiornik wody czystej o poj. 150 m3, a budynek stacji zostanie wyposażony w nowe urządzenia do uzdatniania i dystrybucji wody. Całkowita wartość inwestycji to 3.725.055,00 zł, a pozyskane dofinansowanie to kwota 2.450.000,00 zł, wykonawcą jest firma Proinvest z Rawicza. Planowany termin zakończenia to październik 2024 r.,

– modernizację oczyszczalni ścieków w Perzowie, w ramach której wykonany zostanie nowy węzeł oczyszczania mechanicznego ścieków oraz zmodernizowany zostanie węzeł biologiczny i układ napowietrzania. Całkowita wartość inwestycji to 6.550.119,00 zł, a pozyskane dofinansowanie to kwota 4.749.689,44 zł, wykonawcą jest firma Hydro-Marko z Jarocina, a termin zakończenia to październik 2024 r.,

– rozbudowę szkoły podstawowej w Perzowie o sale gimnastyczną, w ramach której powstaną łącznik i sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym i szatniami. Całkowita wartość inwestycji to 5.966.800,00 zł. Na tę inwestycję planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach ogłaszanego programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej, wykonawcą jest firma EXDACH z Ostrowa Wielkopolskiego, termin zakończenia planowany jest na sierpień 2025 r.,

– budowę remizy dla OSP w Słupi pod Bralinem, w ramach której powstanie w pełni dostosowany dla strażaków ochotników obiekt strażnicy z garażem na samochód ratowniczo – gaśniczy. Całkowita wartość inwestycji to 1.454.480,41 zł, wykonawcą jest firma PABLO Paweł Jarczak z Ostrzeszowa, a termin zakończenia to wrzesień 2025 r.

W najbliższym czasie planujemy rozpocząć inwestycje, na które już pozyskaliśmy łączną kwotę 9 mln zł dofinansowania. Będą to, m.in.: modernizacja sieci wodociągowej w Perzowie, polegająca na wymianie wyeksploatowanych już odcinków sieci wodociągowej zlokalizowanej wzdłuż drogi powiatowej Perzów – Domasłów, budowa windy dla osób ze szczególnymi potrzebami przy GOK w Perzowie, która ma ułatwić dostęp do budynku, w którym oprócz instytucji kultury mieszczą się także pomieszczenia biur ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, sala ślubów, psycholog i radca prawny,  zagospodarowanie terenów przy placu zabaw i Orliku w Perzowie, poprzez zabezpieczenie skarp, wykonanie zjazdu i schodów terenowych oraz nowych nasadzeń, rozbudowa szkoły podstawowej w Trębaczowie o świetlicę, bibliotekę i salę lekcyjną.