Gmina Perzów

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI BUDOWY I PRZEBUDOWY DRÓG

Ostatniego dnia października odbył się odbiór dwóch ostatnich zadań realizowanych w ramach postępowania „Budowa i modernizacja dróg gminnych”. Zakończono przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w Trębaczowie, która zyskała nową nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 4,0m na długości około 250m oraz wykonano modernizację przepustu pod drogą gminną nr G866678 wraz z umocnieniem skarp. Roboty budowlane o wartości 233.704,40 zł dla drogi w Trębaczowie oraz 78.823,32zł dla modernizacji przepustu w Miechowie zostały wykonane przez Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A. Inwestycje zostały zrealizowane w całości z środków własnych Gminy Perzów.