Gmina Perzów

Daily Archive: 3 listopada 2023

Program pilotażowy „Wzmocnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego”

Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.  we współpracy z Gminą Perzów przystępuje do realizacji pilotażowego programu pn. ,,Wzmocnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego”. W ramach programu w miejscowości Domasłów zostanie posadowiona…
Read more

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI BUDOWY I PRZEBUDOWY DRÓG

Ostatniego dnia października odbył się odbiór dwóch ostatnich zadań realizowanych w ramach postępowania „Budowa i modernizacja dróg gminnych”. Zakończono przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w Trębaczowie, która zyskała nową nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 4,0m na długości około 250m oraz…
Read more

LIV SESJA RADY GMINY PERZÓW

W poniedziałek, 30 października 2023 r. odbyła się LIV Sesja Rady Gminy Perzów. Po wysłuchaniu sprawozdań Wójta Gminy Perzów i Przewodniczącego Rady Gminy Perzów z działalności w okresie międzysesyjnym radni podjęli uchwały przewidziane w porządku obrad. Ustalono wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych…
Read more