Gmina Perzów

Dofinansowanie dla Gminy Perzów

Na początku października rozstrzygnięta została ósma edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Gmina Perzów znalazła się na liście beneficjentów. Promesy wstępne zostały udzielone na dwa zadania. Pierwsze z nich pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Orliku i placu zabaw w Perzowie i budowa windy przy budynku GOK w Perzowie wraz z modernizacją schodów” polegać bedzie na zagospodarowaniu skarp, modernizacji schodów zewnętrznych oraz budowie windy przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury z modernizacją schodów zewnętrznych bocznych. Wysokość dofinansowania to 2 miliony złotych. Drugim przedsięwzięciem jest „Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Perzów”, na które udzielono dofinansowania w kwocie 5 mln złotych. Przewidywany termin realizacji inwestycji to koniec 2025 roku.