Gmina Perzów

Droga łącząca Zbyczynę i Drożki oddana do użytku

W sobotę, 23 września 2023 r. Wójt Gminy Perzów Danuta Froń wzięła udział w uroczystym otwarciu oddawanej do użytku drogi powiatowej łączącej Zbyczynę i Drożki.  Otwarcia drogi dokonali Starosta Powiatu Kępińskiego Robert Kieruzal i wicestarosta Alicja Śniegocka wraz z zaproszonymi gośćmi: z Poseł do Parlamentu Europejskiego Andżeliką Możdżanowską, Posłem na Sejm RP Tomaszem Ławniczakiem, Wójt Gminy Perzów Danutą Froń, Wójtem Gminy Rychtal Adamem Staszczykiem, Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie Maciejem Hojeńskim, Prezesem Kępińskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego Kamilem Megą, Naczelnikiem Wydziału Architektury i Budownictwa Jerzym Dobrzyńskim, sołtys wsi Drożki Eweliną Stryczek oraz przybyłymi mieszkańcami. Powiat Kępiński wyremontował 3,4 km drogi łączącej Gminę Perzów z Gminą Rychtal dzięki wsparciu finansowemu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.