Gmina Perzów

Powstanie nowa remiza OSP w Słupi pod Bralinem

6 września 2023 roku Wójt Gminy Perzów Danuta Froń podpisała umowę z właścicielem firmy PABLO Paweł Jarczak na realizację zadania pn.: „Budowa remizy OSP w m. Słupia pod Bralinem”. W budynku przewidziano miejsce garażowe dla wozu strażackiego z magazynkiem, zaplecze sanitarne oraz pomieszczenie gospodarcze i techniczne. Zakończenie prac nastąpi we wrześniu 2025 roku.