Gmina Perzów

Jubileusz 90-lecia OSP w Słupi pod Bralinem

W sobotę, 2 września 2023 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Słupi pod Bralinem świętowała jubileusz 90-lecia swojego istnienia. Obchody rozpoczęły się  w miejscowym kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła od mszy świętej  celebrowanej przez proboszcza parafii ks. Marcina Nowickiego. Po zakończeniu nabożeństwa druhowie z Słupi wraz z przybyłymi sztandarami i zaproszonymi gośćmi przemaszerowali pod salę wiejską gdzie miały miejsce dalsze uroczystości. Za szczególne zaangażowanie w ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo mieszkańców strażakom ochotnikom z słupskiej jednostki dziękowali między innymi Wójt Gminy Perzów Danuta Froń, Starosta Kępiński Robert Kieruzal. Prezes Jednostki OSP Słupia pod Bralinem Janusz Krzywiecki przypomniał też jej historię. Jubileusz był również okazją do wręczenia odznaczeń najbardziej zasłużonym strażakom oraz podziękowania wszystkim, którzy wnieśli wkład w rozwój jednostki.