Gmina Perzów

Intensywne prace na inwestycjach w Perzowie

Miesiące wakacyjne dla Gminy Perzów stały się okresem zwiększenia intensywności realizacji zaplanowanych inwestycji. Od lipca trwają prace budowlane związane z przebudową drogi nr G866598 (Turkowy – Wygoda Turkowska) w ramach, których powstaje nowy chodnik oraz nowa nawierzchnia jezdni. Wykonawca robót ostrzega przed utrudnieniami w ruchu spowodowanymi wprowadzeniem ruchu wahadłowego podczas prac nawierzchniowych.  Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Trębaczowie” zakończyło etap projektowy i wkroczyło w etap wykonawczy. Zakończenie prac planowane jest w drugiej połowie 2024 roku. Zadanie objęte jest promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przekazano również tereny placów budowy dla budowy boiska w miejscowości Koza Wielka, budowy drogi dojazdowej do pól w Miechowie oraz przebudowy drogi w Trębaczowie. Prace na tych inwestycjach rozpoczną się w najbliższych tygodniach.

Ponadto cały czas trwają intensywne prace projektowo-koncepcyjne dla dwóch dużych zadań związanych z modernizacja oczyszczalni ścieków w Perzowie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) oraz budową sali gimnastycznej przy szkole w Perzowie.