Gmina Perzów

POLSKO-NIEMIECKA WYMIANA MŁODZIEŻY

W dniach 9-16 lipca 2023 r. 20-osobowa grupa młodzieży z Gminy Perzów i 19-osobowa grupa młodzieży z Gminy Drebber przebywała na koloniach zorganizowanych w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.

Gmina Perzów i niemiecka Gmina Drebber są gminami partnerskimi od 1997 roku. Już od wielu lat młodzież uczestniczy w spotkaniach ze swoimi zagranicznymi rówieśnikami, by wzajemnie poznawać się i integrować. Wymiana uczniów z Gminy Perzów oraz Gminy Drebber zwiększa przede wszystkim ich motywację do nauki języków obcych oraz pozwala wykorzystać w praktyce wiadomości i umiejętności zdobywane na lekcjach. Tegoroczne kolonie zostały zorganizowane w Łazach nad Morzem Bałtyckim. W trakcie pobytu młodzież zwiedziła Kołobrzeg i Ustkę, wybrała się też na wycieczkę rowerową do Mielna. Nie zabrakło spacerów po plaży i kąpieli w morzu, na pożegnanie był pokaz fajerwerków.  Oprócz zwiedzania koloniści uczestniczyli w rozgrywkach sportowych, a także mieli okazję ćwiczyć umiejętności, integrować się i nawiązywać relacje  w grach strategicznych, licznych zabawach. Spędzanie czasu z niemieckimi rówieśnikami na wspólnej zabawie, zajęciach oraz wycieczkach to doskonały sposób na poznanie podobieństw i różnic kulturowych przez naszą młodzież. Rokrocznie podczas wymiany między uczestnikami zawiązują się nie tylko znajomości, ale również przyjaźnie. Okazją do ponownego spotkania będzie wizyta perzowskich uczniów w Gminie Drebber już za rok.