Gmina Perzów

SŁUPIA POD BRALINEM Z NOWYM ZBIORNIKIEM BUFOROWYM WODY

W czerwcu 2023 po uzyskaniu pozytywnych wyników badań jakości wody włączono do użytku nowy zbiornik buforowy wody V-150m3 zlokalizowany przy hydroforni w Słupi pod Bralinem. Budowa zbiornika została zrealizowana razem z budową odcinka drogi gminnej i ścieżki pieszo-rowerowej o długości około 500m w ramach zadania pn.: „Budowa odcinka drogi ze ścieżką rowerową z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia pod Bralinem”. Rozbudowano również odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  oraz zapewniono oświetlenie drogi za pomocą ulicznych lamp solarnych. Inwestycja ma na celu zmniejszyć częstotliwość występowania braku wystarczającej ilości wody w sieci oraz ułatwić bezpieczne poruszanie się na terenie miejscowości. Zadanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wykonało Konsorcjum – Lider – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „INKADRO” Sp. z o.o. z siedzibą w Rąbczynie 56B, Raszków i Partner konsorcjum – Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii „EKO-INŻYNIERIA” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bema w Ostrowie Wielkopolskim.

Znaczącą część środków przeznaczonych na realizację (w wysokości 2.606.923,50 zł) uzyskano w ramach dofinansowania z  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.  Wartość umowy z wykonawcą wyniosła 2.744.130,00 zł.