Gmina Perzów

Pięknieje wielkopolska wieś – podpisano umowę

W dniu 10 lipca br. w świetlicy wiejskiej w Turkowach została podpisana umowa między Gminą Perzów, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego na dofinansowanie zadania pn. ,,Zagospodarowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Turkowach”, w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Wicemarszałek, w obecności członków Grupy Odnowy Wsi i mieszkańców Turkowy przekazał symboliczny czek na ręce Sołtysa Wsi Grzegorza Kulaka. W ramach projektu zostanie wykonany parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych, uzupełnienie ogrodzenia oraz niwelacja części skarpy. Zostaną wymienione siatki dwóch piłkochwytów, siatka do siatkówki oraz siatki w bramkach. Przewidywany koszt inwestycji  wyniesie 65815,64 zł, z czego 46000,00 zł stanowi dofinansowanie.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”