Gmina Perzów

UCZCIJMY ŚWIĘTO FLAGI

W dniu 2 maja 2023 r., będącego Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, przed Urzędem Gminy w Perzowie dla upamiętnienia ustanowionego w 2004 roku święta wciągnięto na maszt flagę Polski.

Ten ważny symbol narodowy zajmuje szczególne miejsce w naszej tradycji i kulturze. Wyraża i podkreśla naszą tożsamość i pamięć tym wszystkim, którym zawdzięczamy wolną Rzeczypospolitą.

Święto ma również przypominać o poszanowaniu flagi i innych symboli narodowych.

Pod obeliskiem upamiętniającym wszystkich, którzy swoje życie i prace poświęcili dla dobra Gminy Perzów złożono kwiaty.

Każdy z nas może uczcić Biało-Czerwoną poprzez jej wywieszenie np. w oknie lub na balkonie swojego mieszkania czy przed domem, do czego zachęcamy.