Gmina Perzów

AKCJA POBORU KRWI

 

16 kwietnia 2023 r. w Perzowie odbyła się kolejna akcja poboru krwi, cyklicznie organizowana przez Sekretarz Gminy – Weronikę Urbańską oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu oddział terenowy w Ostrzeszowie. Mieszkańcy gminy Perzów i okolicznych gmin,  wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem oraz wrażliwością na potrzeby bliźniego, zgłaszając się licznie aby oddać krew.

Wspomniana akcja miała wyjątkowy charakter z uroczystym i podniosłym akcentem gdyż Sekretarz Gminy Perzów Weronika Urbańska  została odznaczona odznaką ,,Zasłużony dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu za swe zaangażowanie w ideę honorowego krwiodawstwa i inicjatywę organizacji corocznego poboru krwi w gminie Perzów.

Serdecznie dziękujemy pani Weronice za zaangażowanie i organizacje akcji,   Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu za przeprowadzenie poboru krwi oraz wielu innym życzliwym osobom. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich Honorowych Krwiodawców, którzy nie zapomnieli o potrzebujących krwi pacjentach.

Składam gorące  podziękowania i wyrazy szacunku wszystkim tym, którzy odpowiedzieli na nasz apel i stawili się w punkcie przy Zespole Szkół w Perzowie. Proszę  przyjąć najszczersze wyrazy uznania  za nadzwyczajne zaangażowanie. Państwa udział w akcji wzmacnia wiarę w ludzi, pokazuje, że w codziennej krzątaninie nie pozostajemy obojętni na potrzeby innych  Weronika Urbańska Sekretarz Gminy Perzów.