Gmina Perzów

„Bitwa Regionów”

Ruszyła VIII edycja konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”

Można już zgłaszać się do VIII edycji Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich Bitwa Regionów.

Termin zgłoszenia do 31.03.2023 r.

Konkurs Kulinarny Bitwa Regionów corocznie angażuje przy zmaganiach o najlepszą regionalną potrawę setki Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń z terenów wiejskich.

 

 

Cele konkursu

Celem konkursu Bitwa Regionów jest m.in. promowanie regionalnych potraw oraz bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych.
Ważnym aspektem jest także promowanie i wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

Organizatorzy

Współorganizatorami konkursu są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa przy współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać zgłoszenie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza.
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem

Pula nagród na etapie powiatowym I miejsce 2000zł,  II miejsce 1500zł, III miejsce 1000zł, (do 500zł dla każdego KGW na przygotowanie potraw – zwrot za faktury na artykuły spożywcze) – termin od 01.05 do 31.07.2023 r. 

Etap wojewódzki sierpień – wrzesień. Etap krajowy – październik.

https://bitwaregionow.pl/aktualnosci/ruszyla-viii-edycja-konkursu-kulinarnego-dla-kol-gospodyn-wiejskich-bitwa-regionow/