Gmina Perzów

Informacja

Gmina Perzów informuje, że budowa kanalizacji w Trębaczowie i Słupi pod Bralinem została zakończona.

Mieszkańcy mogą składać wnioski o przyłączenie nieruchomości do sieci.

W pierwszej kolejności należy pobrać ze strony, bądź z siedziby Urzędu wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

Następnie, po otrzymaniu pisemnych warunków przyłączenia można przystąpić do wykonania przyłącza, które przed zsypaniem podlega odbiorowi przez pracowników Urzędu Gminy w Perzowie.

Podczas wykonywania przyłącza istniejące zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków należy trwale odciąć.

Zabrania się odprowadzania wód opadowych i ścieków przemysłowych do istniejącej kanalizacji sanitarnej. W tym zakresie pracownicy Urzędu Gminy w Perzowie będą prowadzić wzmożone kontrole posesji.

wniosek warunki