Gmina Perzów

Dodatek węglowy!!!

Wójt Gminy Perzów informuje, iż pomimo złożonego wniosku do Wojewody Wielkopolskiego o przekazanie środków na wypłaty dodatku węglowego, Gmina Perzów nie otrzymała środków finansowych na wypłatę tego świadczenia.

W związku z tym termin dokonanie wypłaty dodatku ulega przesunięciu do momentu otrzymania środków od Wojewody Wielkopolskiego.