Gmina Perzów

DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE 2022

11 września br. odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne. Organizatorami było Starostwo Powiatowe w Kępnie oraz Gmina Perzów.

Zgodnie z tradycją święto plonów zainaugurował korowód dożynkowy, po którym Mszę Świętą dziękczynną odprawił proboszcz turkowskiej parafii ks. Rafał Hącia. W uroczystościach udział wzięli parlamentarzyści oraz przedstawiciele jednostek samorządowych powiatu kępińskiego. Funkcje starostów dożynkowych pełnili Alina Sobczyk z Domasłowa oraz Bogdan Wieczorek z Miechowa. Starosta Powiatu Kępińskiego Robert Kieruzal oraz Wójt Gminy Perzów Danuta Froń przyjęli chleby z mąki z tegorocznych plonów z rąk starostów dożynkowych kępińskich gmin.

Równolegle do głównych uroczystości odbywał się Konkurs Kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich. W eliminacjach powiatowych udział wzięły 23 Koła, które prezentowały przyrządzone potrawy na pięknie prezentujących się stoiskach. Zwycięskie Koło Gospodyń Wiejskich w Rychtalu reprezentować będzie powiat kępiński na wojewódzkim szczeblu konkursu a przedstawicielki, na zaproszenie poseł Parlamentu Europejskiego, udają się do Brukseli. Wyróżnienia zdobyły m.in. KGW Koza Wielka oraz KGW Perzów.

Oprawę artystyczną głównych uroczystości zapewniły dzieci z perzowskiego przedszkola. Gości bawił zespół FEST a gwiazdą wieczoru był Andre.