Gmina Perzów

Daily Archive: 25 sierpnia 2022

Wakacje 2022

Tegoroczne wakacje 2022 dobiegły końca. Jak i w latach ubiegłych dzieci z gminy Perzów miały możliwość uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie oraz Bibliotekę Publiczną. Instruktor zajęć plastycznych z GOK przeprowadził zajęcia artystyczne przekazując najmłodszym różnorodne…
Read more

Stypendia szkolne!

Stypendium szkolne jest świadczeniem o charakterze socjalnym, zależnym od dochodu na osobę w rodzinie (600 zł/os) oraz w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także,…
Read more