Gmina Perzów

UWAGA!! ANKIETA W SPRAWIE CPK

Ankieta konsultacji społecznych – II etap

W ramach realizowanego na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla projektu pn.: „Budowa linii kolejowej nr 86 na odcinku Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny” firma Multiconsult Polska sp. z o.o. zwraca się do mieszkańców terenów w pobliżu przebiegu planowanej inwestycji z prośbą o wypełnienie ankiety konsultacyjnej. Otrzymane od Państwa odpowiedzi oraz postulaty posłużą do uszczegółowienia rozwiązań projektowych w toku opracowania kolejnych etapów.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi materiałami dot. projektowanej budowy linii kolejowej dużych prędkości na stronie: www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/konsultacje-spoleczne-dla-inwestycji-kolejowych

Aktualne warianty tras:

WARIANT I – 51  https://www.cpk.pl/pl/wariant-i-w51

WARIANT II – 52 https://www.cpk.pl/pl/wariant-ii-w52

WARIANT III – 53 https://www.cpk.pl/pl/wariant-iii-w53

 

 Uwagi, dotyczące przebiegu powyższych wariantów można zgłaszać elektronicznie za pomocą ankiety dostępnej na stronie CPK lub bezpośrednio pod linkiem: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eHSrgTyNNkeLVH8r_Z-iDjZzW8TmG51Kv9unNPDQUwJUOTcyVDRZTlVaSVJHUVJZM1RLQjM3QTFQRS4u

Termin zakończenia zbierania uwag  to 9 MAJA 2022 !