Gmina Perzów

Zajęcia prewencyjne z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej z Kępna w Zespole Szkół w Perzowie

25 lutego Szkoła Podstawowa  w Perzowie gościła przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej z Kępna. Kpt. Paweł Michalski oraz mł. kpt.  Jakub Sobczak przeprowadzili zajęcia prewencyjne dotyczące sytuacji ryzykownych związanych z pożarem oraz zasad postępowania w razie jego wybuchu. Strażacy nie tylko podzielili się swoją wiedzą, opowiadając o wielu sytuacjach,  ale również zaprezentowali przy pomocy mobilnego symulatora, jakie zagrożenia niesie za sobą nieopanowany, niekontrolowany płomień. Wymieniony symulator jest sterowany specjalną aplikacją, która zobrazowała, w jaki sposób w poszczególnych pomieszczeniach rozprzestrzenia się i ogień, i dym.

            Podczas tych wyjątkowych zajęć strażacy przypomnieli również o podstawowych przedmiotach mogących uratować życie, np. czujnikach dymu lub gaśnicach.

            Zarówno młodsi jak i starsi uczniowie z zaciekawieniem obserwowali sytuacje przedstawiane na symulatorze oraz słuchali tego, co opowiadają doświadczeni goście. Z pewnością ta wiedza pozwoli im uniknąć wielu ryzykownych sytuacji związanych z pożarem.