Gmina Perzów

UWAGA ! II TURA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE CPK

Wójt Gminy Perzów zaprasza mieszkańców na spotkanie z przedstawicielami  CPK  – Multiconsult Polska sp. z o.o.
w dniu 11 kwietnia 2022 roku (poniedziałek) o godz. 19:00 w Sali Widowiskowej GOK w Perzowie.

Celem spotkania będzie:

– zaprezentowanie mieszkańcom uszczegółowionych rozwiązań technicznych dla wariantowych rozwiązań na obecnym etapie studium technologiczno-ekonomiczno-środowiskowego;

-omówienie wniosków z przeprowadzonych analiz I tury konsultacji społecznych;

-omówienie analizowanych obecnie wariantów w kontekście wniosków z wykonanych na obecnym etapie analiz.