Gmina Perzów

Wejście główne do Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie odświeżone

Z końcem 2021 roku zakończyła się modernizacja wejścia do budynku GOK w Perzowie. Remont polegał na przebudowie schodów wejściowych, wymianie okładzin i poręczy. Wymienione zostały drzwi oraz zamontowano wideofon ułatwiający dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami. W efekcie podjętych działań, podniesiona została atrakcyjność i funkcjonalność obiektu, który służy spotkaniom z kulturą. Projekt został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Kulisy kultury”. Całkowity koszt zadania wyniósł 127 652 zł, dofinansowanie w wysokości 37 000 zł.