Gmina Perzów

Nowe miejsce rekreacji w Trębaczowie

Zakończyła się realizacja projektu pn.: „Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Trębaczowie”, na który Gmina Perzów otrzymała dofinansowanie w wysokości 50 000,00 zł w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Całkowita wartość zadania wynosi 116 297,80 zł, która obejmuje wkład własny mieszkańców, środki finansowe z budżetu gminy oraz funduszu sołeckiego. Sołectwo Trębaczów zyskało całkiem nowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej rekreacji, w której znalazło się kilkanaście urządzeń, m.in. huśtawki, karuzela, zestaw sprawnościowy oraz siłownia zewnętrzna, przeznaczone dla młodszych i starszych. Zadanie zmobilizowało mieszkańców do działania na rzecz wspólnego dobra.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”