Gmina Perzów

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE PERZÓW

Władze gminy reprezentowane przez Wójt Gminy Perzów Danutę Froń, Sekretarz Gminy Weronikę Urbańską oraz Przewodniczącego Rady Gminy Perzów Przemysława Łytkę złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym wszystkich, którzy swoje życie i prace poświęcili dla dobra Gminy Perzów. Chwilą zadumy i refleksji uczczono pamięć uczestników działań niepodległościowych. Narodowe Święto Niepodległości to dla wszystkich Polaków szczególne święto. Jest ono okazją, by przypomnieć wszystkim, że nasza Ojczyzna  po wielu latach niewoli znów stała się wolnym państwem.