Gmina Perzów

Dzień Nauczyciela 2021

„Nie wystarczy zdobywać mądrość, trzeba jeszcze z niej korzystać”

Dzień Edukacji Narodowej to ważna data nie tylko dla Nauczycieli, Pedagogów, Dyrektorów szkół i obsługi placówek. To także dzień, w którym Uczniowie, Rodzice i każdy z nas, może docenić Waszą pracę i wielkie zaangażowanie w kształcenie, wychowanie, motywowanie do rozwoju.

Świat, w którym żyjemy tworzą pokolenia mające w pamięci swych wybitnych pedagogów, od których czerpały, czerpią i będą czerpać wiedzę i wzorce na dalsze życie. Z okazji tego wyjątkowego dnia pragniemy wyrazić wdzięczność Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom Administracji za zaangażowanie w codziennej pracy, której efekty przekładają się nie tylko na postępy i sukcesy Uczniów, ale także na rozwój szkół i placówek oświatowych w Gminie Perzów.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wójt Gminy Perzów gościła w Zespole Szkól w Perzowie oraz Zespole Szkół w Trębaczowie. Wraz ze słodką niespodzianką złożyła podziękowania za trud.

Wszystkim pracownikom szkół, przedszkoli i żłobka w naszej Gminie dziękujemy za to, że nie tylko uczą, ale pokazują dzieciom i młodzieży właściwe drogi życia. Życzymy Wam przede wszystkim radości z pracy.