Gmina Perzów

„Moja gmina w obiektywie”

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie we współpracy z Urzędem Gminy przeprowadzili konkurs fotograficzny „Moja gmina w obiektywie”.  Konkurs miał na celu promocję gminy Perzów poprzez zachęcenie mieszkańców do wspólnego odkrywania i podziwiania urokliwych zakątków naszej gminy; rozwijanie zainteresowań historią, najbliższym otoczeniem, a przez to umacnianie tożsamości i poczucia więzi z gminą  oraz upowszechnienie i popularyzację fotografii. Organizatorzy chcą również wykorzystać przesłane fotografie ciekawych miejsc to materiałów promocyjnych gminy tj. kartek pocztowych. Do konkursu zgłosiło się 15 uczestników. Każdy z nich mógł dostarczyć 5 fotografii.

Komisja konkursowa wybrała po jednym zdjęciu od każdego uczestnika nagradzając wszystkich jednakowo.

Uczestnicy: Adrianna Skiba, Agata Klimek, Anna Sztuka, Anna Szymczak, Dagmara Wawrzyniak, Ewa Kupczak, Jagoda Jańska, Zosia Moś, Konrad Pietrus, Lena Zając, Maja Kałużna, Malwina Szymczak, Miłosz Kupczak, Virsaria Bilenko, Zuzanna Olech.