Gmina Perzów

Wyeliminowanie zagrożenia dewastacją mienia itp. wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Kępnie

W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Kępnie informujemy o prowadzonych przez dzielnicowych działaniach priorytetowych w ramach akcji wyeliminowanie zagrożenia dewastacją mienia oraz zaśmiecaniem placu zabaw, boiska „ORLIK” i obiektów Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie służących do organizacji imprez plenerowych. 

Powyższe podyktowane jest zdiagnozowanymi oczekiwaniami społecznymi oraz analizą zagrożeń w rejonie służbowym Posterunku Policji w Bralinie. Celem planu działania priorytetowego są działania dążące do wyeliminowania zagrożenia poprzez szereg czynności począwszy od profilaktycznych spotkań e społeczeństwem, współpracy z różnymi instytucjami, urzędami i organizacjami. Działania te mają charakter kampanii społecznych mających na celu uświadamianie lokalnej społeczności o zagrożeniach występujących w rejonie ich zamieszkania, uwrażliwienia na te zagrożenia, a także pomoc w ich eliminowaniu.

W okresie od sierpnia 2021 r. do stycznia 2022 r. dzielnicowy Posterunku Policji w Perzowie asp. szt. Adrian Szlag będzie prowadził działania planu priorytetowego, który skierowany jest na wyeliminowanie zagrożenia dewastacją mienia oraz zaśmiecaniem placu zabaw, boiska „ORLIK” i obiektów Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie służących do organizacji imprez plenerowych. W godzinach wieczorowo – nocnych  młodzież spotyka się w rejonie powyższych obiektów, zaśmieca teren i często dochodzi do uszkodzenia mienia.

W ramach realizacji powyższego działania najlepiej kontaktować się z dzielnicowym bezpośrednio w Punkcie Przyjęć Dzielnicowych w Perzowie asp. szt. Adrian Szlag tel.: 786-936-282.