Gmina Perzów

AKCJA „Odkryj w sobie artystę”

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie wraz z Biblioteką Publiczną przeprowadzili wśród mieszkańców gminy Perzów akcję „Odkryj w sobie artystę!”. Działanie miało na celu pochwalenie się swoim talentem. Uczestnicy mogli przynosić prace, które tworzyli w domu. Organizatorzy nie narzucali tematu ani techniki prac. Dzięki akcji prace chowane często do szuflady mogły ujrzeć światło dzienne i zostać docenione przez innych odbiorców. Do przedsięwzięcia włączyło się 17 osób, które dostarczyły nawet po kilka swoich dzieł. Inicjatorzy akcji wyróżnili pięć osób, których prace zostały szczególnie docenione. Na pochwałę zasługują lokalni artyści: Michalina Wałek, Anna Sztuka, Bożena Kawecka, Ada Jańczak, Oliwia Dolata. Wszyscy biorący udział otrzymali upominki, a wyróżnieni dodatkowe nagrody.