Gmina Perzów

Z TRGP w teatrze…

Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów zorganizowało w dniu 5 września 2021 r. jednodniowy wyjazd do Wrocławia wraz z uczestnictwem na spektaklu w teatrze. Uczestnikami wyjazdu była młodzież ze szkół podstawowych w Perzowie i Trębaczowie, która bierze udział w kółkach teatralnych i przygotowują wraz z opiekunami wszelaki występy, akademie w szkołach. Wyjątkowy spektakl – podsumowanie tegorocznej edycji Brave Kids – w trakcie którego swoje talenty zaprezentowały dzieci i młodzież z kilku grup artystycznych. Przedstawiono popisy cyrkowe wrocławskiej grupy Kids News Circus oraz czeskiej Cirkusárna, eklektyczne połączenie cyrku i estońskiego tańca tradycyjnego grupy MG RegiRee, a także teatralną grupę Los Talleres de Teatro y Cine para Niños y Niñas de Lombó z Hiszpanii, układy taneczne, występy wokalne i teatralne grupy Infanzia o.z ze Słowacji oraz młodych mieszkańców Wrocławia i Warszawy o różnorodnym pochodzeniu narodowym i etnicznym. Projekt Brave Kids jest realizowany od 2009 r. przez Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła. Łącznie z obecną edycją, wzięło w nim udział 2000 dzieci i młodzieży z całego świata. Wydarzenie jest częścią programu Brave Kids 2021, finansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, oraz gminy Wrocław.

W pierwszym etapie realizacji projektu zorganizowano występy teatralne dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dniu 9 czerwca 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie oraz w budynku Zespołu Szkół w Trębaczowie. Teatr iluzji, interaktywny program iluzjonistyczny w wykonaniu Pana Janusza „TRISTO” Popiela, należącego do czołówki polskich artystów-iluzjonistów. Przedstawienie realizowane było na tle scenografii, oświetlonej reflektorami.

Całość projektu to koszt w wysokości 5 800,00 zł. w tym środki własne: 580,00 zł. Pozyskano wsparcie w kwocie 5 220,00 zł na działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży, działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych, kultury i sztuki w ramach projektu „SZTUKI TEATRALNE”.  
To przedsięwzięcie, którego celem jest aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna mieszkańców Gminy Perzów poprzez działalność instytucji zapewniającej wszechstronne wsparcie wpływające na poprawę jakości i poziomu życia.