Gmina Perzów

Daily Archive: 1 września 2021

Transport dzieci do szkół na terenie Gminy

W dniu 30 sierpnia 2021 roku Wójt Gminy Perzów Danuta Froń przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Perzów Edyty Kieruzal podpisały z firmą USŁUGI TRANSPORTOWE KRAUS Lech Kraus z siedzibą w ul. Dworcowa 4, 63-600 Kępno, umowę na realizację zadania publicznego polegającego…
Read more