Gmina Perzów

Dożynki Gminne – czas radości i podziękowań

Dożynki to uroczystość o wieloletniej tradycji, które są symbolem szacunku dla ciężkiej pracy rolnika oraz stanowią wyraz wdzięczności za jego codzienny trud. Dożynkowe święto to czas radości i podziękowań: Panu Bogu za plony, a ludziom za wkład pracy.

Dnia 29 sierpnia 2021 roku odbyły się Dożynki Gminy Perzów. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele p.w. św. Idziego Opata w Domasłowie koncelebrowana przez księdza Arkadiusza Wieczorka – proboszcza Parafii Domasłów oraz księdza Józefa Lipińskiego – proboszcza Parafii Trębaczów. Mszę św. swoim śpiewem uświetnił zespół „Perzowianie”. Następnie Wójt Gminy Perzów wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Perzów oraz delegacjami z sołectw z terenu gminy przemaszerowali na tereny rekreacyjne przy budynku Domu Seniora w Domasłowie. Wśród gości swoją obecnością zaszczycili: Starosta Powiatu Kępińskiego – Robert Kieruzal, Sekretarz Gminy Perzów – Weronika Urbańska, Skarbnik Gminy Perzów – Edyta Kieruzal, Radni i Sołtysi z Gminy Perzów, Radny Rady Powiatu Kępińskiego – Zdzisław Burzała.

Oficjalnego otwarcia dokonała Wójt Gminy Perzów – Danuta Froń częstując wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Perzów Przemysławem Łytką oraz Sołtys Wsi Domasłów Anną Jagiełło, tegorocznym chlebem – owocem ziemi i pracy ludzkich rąk.

W tym szczególnym dniu życzę wszystkim rolnikom, aby czuli dumę i satysfakcję z trudnej i wymagającej pracy. Państwa zaangażowanie w to, aby plony były jak największe, wynika nie tylko z wrodzonej dbałości i pracowitości, którą macie we krwi, ale przede wszystkim z miłości i przywiązania do ziemi, która jest często przekazywana z pokolenia na pokolenie. – mówiła Wójt Gminy Perzów Danuta Froń, dodając – Praca rolnika jest ciężka, ale jednocześnie piękna, bo pozwala się cieszyć rzeczywistymi efektami w postaci zbiorów, które trafiają na stoły setek ludzi. Jestem dumna z tego, że rolnicy z terenu Gminy Perzów są niezwykle zaradni i pracowici. Dziękuję rolnikom za to, że z oddaniem kultywują tradycje przodków. To wielka wartość Naszej Ojczyzny i Polskiej wsi.

Po oficjalnych przemówieniach swoimi wokalnymi występami uroczystość uświetniły młode wokalistki z sekcji wokalnej GOK Aleksandra Niedźwiecka oraz Zuzia Nowakowska. Następnie popołudniowy czas umilał zespół „ZIMNE FRYTKI”. Obecność mieszkańców gminy i gości nadaje sens corocznej organizacji dożynek i wynagradza wszelkie trudy. W trakcie uroczyści na gości i mieszkańców czekała przepyszna grochówka oraz karkówka i kiełbasa z grilla, chleb ze smalcem i ogórkiem.

Tegoroczne Dożynki Gminne zostały zorganizowane przy współpracy z Radą Sołecką Wsi Domasłów z Panią Sołtys Anna Jagiełło na czele, Kołem Gospodyń Wiejskich z Przewodniczącą Panią Aliną Sobczyk oraz pracownikami Domu Seniora.