Gmina Perzów

Rozpoczęły się inwestycje drogowe w gminie Perzów

W ostatnich dniach na terenie Gminy Perzów ruszyły pierwsze zaplanowane na 2021 rok remonty dróg. W związku z prowadzonymi pracami, czasowo pojawiać się mogą utrudnienia w ruchu na przebudowywanych odcinkach dróg. W trakcie realizacji jest już modernizacja drogi poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na tzw. alei kasztanowej w miejscowości Domasłów. Zakres robót obejmuje:  frezowanie nawierzchni bitumicznej na powierzchni ok 50 m², ułożenie na całym odcinku drogi warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Wykonanie obustronnie pobocza z  kamienia łamanego granitowego, regulacja studni kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych oraz inne niezbędne prace potrzebne do wykonania zadania.

W najbliższych tygodniach rozpocznie się modernizacja nawierzchni dróg w miejscowościach: Turkowy- dz. nr 119 i 417, Miechów dz. nr 320, Domasłów dz. nr 65,70,12 oraz nr 67 , Trębaczów dz. nr 233, 266, modernizacja poprzez wykonanie nakładki bitumicznej drogi w m. Trębaczów dz. nr 655.

Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargów nieograniczonych jest  Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z siedzibą: ul. Przemysłowa 8, 63-600 Kępno.

Łączna wartość inwestycji drogowych planowanych do wykonania w 2021 r wyniesie ok 2,3 mln. zł.  Dzięki tym pieniądzom zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo użytkowników dróg w naszej gminie. Myślę, że zarówno mieszkańcy jak i kierowcy przejeżdżający przez gminę dostrzegą zmianę komfortu podróżowania po tych drogach. Warto dodać, że Gmina otrzymała dofinansowanie na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 113500,00 zł. oraz udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego na wykonanie nakładki na drodze powiatowej w Trębaczowie i dalszej części chodnika w Domasłowie mówi Wójt Gminy Perzów Danuta Froń.