Gmina Perzów

Chrońmy pszczoły!

KOMUNIKAT
Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu przypomina, że nieprawidłowe wykonywanie zabiegów środkami ochrony roślin, niesie za sobą duże zagrożenie dla pszczół i innych zapylaczy!
Jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu, co w szczególności dotyczy owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych!

Stosując środki ochrony roślin zwróć szczególną uwagę na:
– stosowanie wyłącznie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;
– dobieranie środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;
– stosowanie środków ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie;
– niestosowanie preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;
– wykonywanie zabiegów po zakończonych lotach owadów zapylających;
– przestrzeganie okresów prewencji;
– niewykonywanie zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu;
– zachowywanie minimalnych odległości od pasiek (20 m).

Adam Błochowiak
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

CHROŃMY PSZCZOŁY!!!

Informacja dla pszczelarzy

Zabieg środkami ochrony roślin