Gmina Perzów

Gmina Perzów przekazała policjantom narkotesty

W dniu  29 kwietnia 2021 r. Urzędzie Gminy w Perzowie odbyło się spotkanie w trakcie którego Wójt Gminy Perzów przekazała na ręce  Komendanta Powiatowej Policji w Kępnie  mł. insp. Mirosława Józefiaka zestaw narkotestów. Zakup zrealizowany został ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Narkotesty wykorzystywane będą przez funkcjonariuszy kępińskiej policji do badania kierowców, w stosunku do których istnieje przypuszczenie, że prowadzą samochody pod wpływem środków odurzających. Mam nadzieję, że przekazanie urządzeń wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Myślę, że mając takie narzędzie w swoich rękach policja dobrze i skutecznie je wykorzysta – mówi Wójt Gminy Perzów.