Gmina Perzów

Gmina Perzów otrzyma środki finansowe na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Gmina Perzów zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca  2021 r. otrzyma  z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie na budowę i  przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Kwota przyznanej pomocy wynosi 88500,00 zł obejmie ok. 1200 mb dróg o nawierzchni tłuczniowej i wykorzystana zostanie na realizację tegorocznych zadań drogowych. Gmina Perzów do dofinansowania zgłosiła dwie drogi. Pierwsza w miejscowości Domasłów dz. nr 65, 70 i 12. Projekt zakłada wykonanie korytowania istniejącej drogi, następnie  ułożenie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm gr. 15 cm oraz wykonanie nawierzchni  z kruszywa łamanego frakcji  0-31,5 mm gr. 8cm. Szerokość jezdni  4 mb długość ok. 630 mb. Planowane wykonanie całości drogi w 2021 r. Druga droga to tzw. Aleja Czereśniowa w miejscowościach Brzezie i Turkowy dz. nr 119 i 417.  Projekt zakłada wykonanie korytowania istniejącej drogi, następnie na pierwszym odcinku wykonania warstwy odsączającej i  ułożenie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm gr. 15 cm oraz wykonanie nawierzchni  z kruszywa łamanego frakcji  0-31,5 mm gr. 8cm. Szerokość jezdni  4 mb długość ok.1555 mb. Planowanie wykonanie w 2021 r. lub 2021/2022 r.

Projektowane  drogi w szczególności poprawią bezpieczeństwo i komfort dojazdu rolników do pól oraz będą alternatywnymi drogami dla mieszkańców  miejscowości.