Gmina Perzów

Daily Archive: 30 marca 2021

XXIV Sesja Rady Gminy Perzów

XXIV SESJA RADY GMINY PERZÓW – GMINA PERZÓW DOFINANSUJE WYMIANĘ PIECÓW I BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Podczas XXIV Sesji Rady Gminy Perzów, która odbyła się w dniu 29 marca 2021 r. Radni przyjęli Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany…
Read more