Gmina Perzów

Komenda Powiatowa Policji w Kępnie informuję, że na terenie województwa wielkopolskiego zostały wprowadzone E-USŁUGI

Komenda Powiatowa Policji w Kępnie informuję, że na terenie województwa
wielkopolskiego zostały wprowadzone E-USŁUGI :
„Pyrek.pl”
internetowy serwis edukacyjno-informacyjny Wielkopolskiej Policji nie
tylko dla dzieci,
„Wiberoo.pl”
serwis internetowy umożliwiający znakowanie oraz sprawdzanie
rowerów.
„Sarvato.pl”
serwis internetowy umożliwiający realizacje badań społecznych na
terenie województwa wielkopolskiego i dostęp mieszkańców do ich wyników.
Związku z powyższym przekazujemy plakat informacyjny w wersji
elektronicznej w celu opublikowania go na stronie internetowej gminy oraz portalach
społecznościowych.
Koordynatorem odpowiedzialnym za profilaktykę na terenie KPP w Kępnie jest
sierż.sztab. Filip Ślęk, oraz sierż. Rafał Stramowski. Telefon kontaktowy : 519-064-838 lub
477756209. Adres mailowy
filip.slek@po.policja.gov.pl
I ZASTĘPCA
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI
W KĘPNIE
podinsp. Mirosław Wiśniewski