Gmina Perzów

Konkurs na kartkę wielkanocną „Tradycje i symbole wielkanocne”

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Perzowie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przeprowadzili konkurs plastyczny na kartkę  wielkanocną „Tradycje i symbole wielkanocne”. Konkurs miał na celu m.in. rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej, pogłębienie wiedzy na temat symboli wielkanocnych czy zacieśnienie relacji poprzez wysyłkę kartki.

Na konkurs wpłynęły 152 prace w czterech kategoriach wiekowych.

Komisja konkursowa w składzie: Starosta Powiatu Kępińskiego Robert  Kieruzal, Wójt Gminy Perzów Danuta Froń oraz Kierownik GOPS Perzów Ewa Marzec dokonali oceny i wyróżnili 29 prac:

Kat I: Michał Poręba, Tymoteusz Kapral, Mateusz Pietruszewski, Jan Szmaj, Jerzy Szyszka, Hanna Banaś, Michał Szmaj, Antek Panek, ,Nikodem Teper, Kajetan Supergan

Kat II: Natalia Snopek, Hubert Wawrzyniak, Aleksandra Supianek, Rafał Kokot, Jagoda Czajkowska, Maciej Kowalczyk, Jagoda Smolarek, Barbara Kucharska, Malwina Supergan, Jowita Uzarska, Lena Kotecka

Kat III: Nikola Snopek, Kacper Mielczarek, Marta Smyczyńska, Roxana Raczyńska, Julia Smolarek

Kat IV: Michalina Wałek, Anna Szymczak, Anna Sztuka

Upominki otrzymają wszyscy uczestnicy konkursu, a laureaci dodatkowo vouchery kwotowe do  wykorzystania. Część z wyróżnionych prac ukaże się na gminnej kartce wielkanocnej.

Gratulujemy i zachęcamy do udziału w konkursach!