Gmina Perzów

Monthly Archive: styczeń 2021

Spotkanie z Sołtysami

Początek roku, to głównie czas planów, w tym także dla Samorządu Gminy Perzów. Z inicjatywy Wójta Gminy Perzów Danuty Froń dnia  25 stycznia 2021 r. w reżimie sanitarnym odbyło się spotkanie z Sołtysami wsi, w zakresie całokształtu działań samorządów wiejskich w roku…
Read more

Projekt „WOLNI – NIE UZALEŻNIENI”

Celem realizacji zadania pn. „WOLNI – NIE UZALEŻNIENI”  jest zwiększenie świadomości na temat szkód (negatywnych następstw) wynikających z prowadzenia niezdrowego stylu życia, w tym używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne – NSP, pozamedyczne stosowanie produktów leczniczych np.  leki…
Read more