Gmina Perzów

Daily Archive: 16 grudnia 2020

Przebudowa drogi gminnej.

Zakończono przebudowę drogi gminnej na osiedlu w Perzowie. W ramach zadania wykonane zostały nowe warstwy konstrukcyjne drogi, nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku około 382 mb wraz z odwodnieniem drogi. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych wybudowano chodnik oraz dwa wyniesione  przejścia…
Read more

Budowa (Przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W listopadzie 2020r zakończono inwestycje objęte dofinansowaniem z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach zawartej umowy na realizację zadania pn. „Budowa (Przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Słupia pod Bralinem, Koza Wielka”. W ramach uzyskanego dofinansowania wykonano odcinek drogi…
Read more

PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W PERZOWIE

 Wójt Gminy Perzów Danuta Froń podpisała umowę na przebudowę Stację Uzdatniania Wody w Perzowie, która będzie dostarczać wodę do sieci wodociągowej gminnej z istniejącego ujęcia wody. Konieczność przebudowy wynika ze stanu technicznego i wieku urządzeń i instalacji związanych z uzdatnianiem…
Read more