Gmina Perzów

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE PERZÓW

Obostrzenia dotyczące gromadzenia się ludzi, wprowadzone w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wymusiły konieczność radykalnego ograniczenia tegorocznych obchodów 102. rocznicy odzyskania niepodległości. Dlatego dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Perzów odbyły się one w bardzo okrojonym zakresie. Władze gminy reprezentowane przez Wójt Gminy Perzów Danutę Froń, Sekretarz Gminy Weronikę Urbańską oraz Przewodniczącego Rady Gminy Perzów Przemysława Łytkę złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym wszystkich, którzy swoje życie i prace poświęcili dla dobra Gminy Perzów. Oprawa była skromna ale podniosła. Chwilą zadumy i refleksji uczczono pamięć uczestników działań niepodległościowych. Narodowe Święto Niepodległości to dla wszystkich Polaków szczególne święto. Jest ono okazją, by przypomnieć wszystkim, że nasza Ojczyzna po wielu latach niewoli znów stała się wolnym państwem. Zachęcamy do indywidualnego świętowania Narodowego Święta Niepodległości np. przez wywieszenie flagi, odśpiewanie hymnu.