Gmina Perzów

Plac zabaw w Miechowie

Pięknieje Wielkopolska Wieś 2020 – zrealizowano inwestycje dofinansowaną w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

W Miechowie powstał nowy plac zabaw, w ramach otrzymanego dofinansowania w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Plac zabaw w Miechowie – dzieci biegną po zdrowie” – zagospodarowanie placu zabaw.

Gmina Perzów zrealizowała inwestycje, która otrzymała pomoc finansową w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Głównym celem konkursu była aktywizacja mieszkańców sołectwa Miechów, w kierunku ich zaangażowania na rzecz rozwoju własnej miejscowości oraz wsparcie niewielkich projektów m.in. służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi.

Sołectwo Miechów przy wkładzie pracy własnej mieszkańców zyskało nowy wizerunek placu zabaw, zmodernizowaną i uporządkowaną przestrzeń publiczną. Całkowita wartość zadania to 34 680,77 zł, z czego pozostałe 14 680,77 zł stanowią finansowe środki własne gminy, środki funduszu sołeckiego oraz mieszkańcy, którzy także wnieśli duży wkład własny w postaci swojej pracy, z wykorzystaniem prywatnego sprzętu i maszyn.

dav

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”