Gmina Perzów

„Na ludowo”

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania „Na ludowo” w ramach programu „EtnoPolska 2020”. Projekt miał na celu docenienie naszego dziedzictwa kulturowego i popularyzację zanikających już zjawisk kultury ludowej. Poprzez szereg działań uczestnicy poznali świat tradycji ludowych.

W ramach zadania przeprowadzono warsztaty z tkactwa, konkurs wokalny „Na ludowa nutę”, konkurs plastyczny „Ludowa wycinanka”, a na zakończenie odbyła się gala „II Biesiada KGW”.  Podczas wydarzenia wręczono podziękowania dla Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Perzów za aktywną współpracę na rzecz promocji gminy Perzów. Wójt Gminy Perzów Danuta Froń podkreśliła jak ważną rolę pełnią w naszym środowisku Koła Gospodyń Wiejskich. Uznanie dla wszystkich członkiń wyraził także zaproszony na uroczystość Starosta Powiatu Kępińskiego Robert Kieruzal.

Na scenie zaprezentowali się laureaci konkursu wokalnego oraz zespół Perzowianie. Wszyscy uczestnicy mogli podziwiać prace uczestników konkursu plastycznego oraz warsztatów z tkactwa. Specjalnie przygotowana, kolorowa wystawa przyciągała wzrok.

Wydarzenie zostało zorganizowanie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Mimo, iż ze względu na bezpieczeństwo uczestników niemożliwa była wspólna integracja i biesiada to zaproszeni goście z zadowoleniem opuszczali mury Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie.